Verklarende woordenlijst

Overeengekomen waarde
Dit is de waarde van een kunstobject die u met de verzekeraar bent overeengekomen. De grondslag van deze waarde is een taxatierapport, een recente aankoopnota of het invoeren van het kunstobject in onze database.
Opgegeven waarde
De opgegeven waarde is de door u opgegeven waarde van een kunstwerk. Er is sprake van een opgegeven waarde als er geen taxatierapport of recente aankoopnota aanwezig is of dat het betreffende object niet via AXA Art is gewaardeerd.
Taxatiewaarde
Dit is de waarde zoals omschreven in het taxatierapport en is gelijk aan de overeengekomen waarde
Alarmclausule
Deze bepaling wordt door veel verzekeraars gehanteerd en bepaald het volgende. Als tijdens een inbraak het alarm niet is geactiveerd heeft de verzekeraar het recht een uitkering af te wijzen. Tevens bent u op straffe van verlies van uitkering verplicht het alarm in werkvaardige toestand te houden en een onderhoudscontract te hebben. MijnKunstverzekering.nl hanteert deze bepaling niet.
Dagwaarde
De dagwaarde is in de praktijk een bepaald percentage van de nieuwwaarde, bijvoorbeeld 15%.
All-risk dekking
Er zijn twee mogelijke verzekeringsvormen te weten de genoemde gevarendekking of de zogenaamde all-risk dekking. Terwijl de gevarendekking stelt dat alleen die schadeoorzaken verzekerd zijn zoals genoemd in de polis, zijn bij de all-risk dekking alle schadeoorzaken verzekerd, tenzij met name uitgesloten. Het spreekt voor zich dat de tweede vorm veel uitgebreider is.