Hoe wordt uw kunstcollectie gewaardeerd

Waardebepaling Kunstcollectie

Waardebepaling

Op het moment dat u één of meerdere kunstvoorwerpen in uw persoonlijke kunstdatabase invoert en aan ons doorstuurt, zullen deze gewaardeerd moeten worden. Meestal gebeurt dit door een taxatierapport of door overleg van een aankoopnota. Het is ook mogelijk om een taxatie te laten opstellen door kunsthistorici van Axa Art. Op basis van hun expertise en een specifiek onderzoek, wordt tegen een vergoeding de waarde vastgesteld. Deze waarde wordt vervolgens als basis gebruikt voor de verzekering. Bij diefstal van het betreffende object wordt dit bedrag uitgekeerd. Iedere vijf jaar vindt er een gratis hertaxatie plaats en wordt het verzekerde bedrag, afhankelijk van de prijsontwikkeling, hierop aangepast.


Opgegeven waarde

Indien u zelf een waarde opgeeft waartegen het kunstobject verzekerd dient te worden is er sprake van verzekeren volgens de opgegeven waarde. In dit geval heeft de verzekeraar het recht, na een schade, bovenmatigheid aan te tonen. Tot het moment dat AXA Art de kunstobjecten heeft gewaardeerd is de verzekering op basis van de opgegeven waarde, tenzij er natuurlijk een taxatierapport aanwezig is. Dan gelden deze verzekerde bedragen.